- Books

Sowiety od kuchni. Mikojan i radziecka gastronomia

Sowiety od kuchni Mikojan i radziecka gastronomia Podobno rewolucja to nie proszona kolacja Irina G uszczenko pokazuje e zmiana w tym co i jak podaje si na kolacj mo e mie r wnie rewolucyjne znaczenie jak zamach stanu Bo gastronomia te jest polit

 • Title: Sowiety od kuchni. Mikojan i radziecka gastronomia
 • Author: Irina Głuszczenko Ирина Глущенко
 • ISBN: 9788362467839
 • Page: 297
 • Format: ebook
 • Podobno rewolucja to nie proszona kolacja Irina G uszczenko pokazuje, e zmiana w tym, co i jak podaje si na kolacj , mo e mie r wnie rewolucyjne znaczenie jak zamach stanu Bo gastronomia te jest polityczna.W Sowietach od kuchni Irina G uszczenko zabiera czytelnik w za kulisy radzieckiego imperium Pokazuje kuchenny wymiar bolszewickiej rewolucji cz sto pomijany,Podobno rewolucja to nie proszona kolacja Irina G uszczenko pokazuje, e zmiana w tym, co i jak podaje si na kolacj , mo e mie r wnie rewolucyjne znaczenie jak zamach stanu Bo gastronomia te jest polityczna.W Sowietach od kuchni Irina G uszczenko zabiera czytelnik w za kulisy radzieckiego imperium Pokazuje kuchenny wymiar bolszewickiej rewolucji cz sto pomijany, a przy tym najbardziej dotykaj cy na co dzie zwyk ych ludzi.Ustanowienie nowej, kosmopolitycznej kuchni radzieckiej, w kt rej ukrai skie piero ki spotyka y si z gruzi skimi szasz ykami stworzenie podstaw przemys owej produkcji jedzenia i systemu zbiorowego ywienia opartego na instytucji sto wki wszystko to dla radzieckich ludzi by o r wnie wa ne jak w adza rad, elektryfikacja czy budowa piec w Magnitogorska.Nic dziwnego, e bohater ksi ki, Anastas Mikojan, komisarz przemys u spo ywczego, zyska miano ulubionego komisarza ludu G uszczenko, szeroko przytaczaj c dokumenty z epoki, tworzy barwn narracj z historii ycia codziennego ZSRR, wymykaj c si zu ytym sowietologicznym kliszom.

  • Unlimited [Religion Book] ↠ Sowiety od kuchni. Mikojan i radziecka gastronomia - by Irina Głuszczenko Ирина Глущенко ↠
   297 Irina Głuszczenko Ирина Глущенко
  • thumbnail Title: Unlimited [Religion Book] ↠ Sowiety od kuchni. Mikojan i radziecka gastronomia - by Irina Głuszczenko Ирина Глущенко ↠
   Posted by:Irina Głuszczenko Ирина Глущенко
   Published :2019-01-18T10:14:17+00:00

  1 thought on “Sowiety od kuchni. Mikojan i radziecka gastronomia

  1. Całkiem ciekawa pozycja, na pewno inna od większości traktujących o ZSRR. Niestety zabrakło mi w niej jakiejś "drugiej strony" - niby autorka wiele czasu poświęciła pisaniu o brudzie, złym smaku masowo produkowanej żywności, kolejkach i innych niedogodnościach, ale mimo to całość wydawała mi się zbyt cukierkowa, bo w ostateczności przecież wszyscy tak "bardzo się starali". Głuszczenko niby dostrzega ironię pewnych zjawisk, niby krytykuje, ale mimo to pomija okres IIWŚ i p [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *