- Books

Three Religious Rebels: The Forefathers of the Trappists

Three Religious Rebels The Forefathers of the Trappists Roman Tri buntovna redovnika topla je i o aravaju a pripovijest o tri ovjeka koji su osnivanjem cistercitske opatije izvr ili sna an utjecaj na europsku duhovnost i kulturu Odbacuju i suhoparnost klas

 • Title: Three Religious Rebels: The Forefathers of the Trappists
 • Author: M. Raymond
 • ISBN: 9780819873408
 • Page: 135
 • Format: Paperback
 • Roman Tri buntovna redovnika topla je i o aravaju a pripovijest o tri ovjeka koji su osnivanjem cistercitske opatije izvr ili sna an utjecaj na europsku duhovnost i kulturu Odbacuju i suhoparnost klasi ne biografije autor, trapisti ki monah M Raymond, razvija ovu iznimnu pri u nenadma nim stilom i kreativno u, ivopisno oslikavaju i povijesne injenice iz ivota trojRoman Tri buntovna redovnika topla je i o aravaju a pripovijest o tri ovjeka koji su osnivanjem cistercitske opatije izvr ili sna an utjecaj na europsku duhovnost i kulturu Odbacuju i suhoparnost klasi ne biografije autor, trapisti ki monah M Raymond, razvija ovu iznimnu pri u nenadma nim stilom i kreativno u, ivopisno oslikavaju i povijesne injenice iz ivota trojice buntovnih monaha sv Roberta, sv Alberika i sv Stjepana Hardinga.Radnja romana smje tena je na razme i 11 i 12 stolje a i prati ivot ove trojice povijesnih i duhovnih velikana opisuju i njihovu nutarnju snagu, duhovnost, kao i va nezna ajke koje su krasile njih i red koji su iznjedrili.Temelje i svoju pripovijest na mno tvu povijesnih izvora i studija autor je vjerno prikazao jednostavnost, poniznost, vjernost i arku ljubav prema Bogu koje su obilje ile ivot zajednice u C teauxu i trojice njezinih protagonista buntovna i vjerna Roberta, radikalna i smjerna Alberika i nepokolebljivo odana Stjepana Hardinga Stoga ovo djelo nije klasi na fikcija nego povijesni roman utemeljen na injenicama, hagiografija ili, kako ga je sam autor nazvao, roman povijest.Pro eta sna nim mislima i dijalozima ova saga o cistercitima, praocima trapista, kao herojskoj obitelji koja je u bitnome izmijenila sliku svijeta u kojemu ivimo postav i zaslu na za mnoga europska kulturna, znanstvena, tehnolo ka i duhovna ostvarenja, obogatit e svakoga itatelja i postati omiljeno tivo Ova mi je knjiga pru ila jedinstveno itateljsko iskustvo jednostavno je nisam mogao ispustiti iz ruku Na iznimno privla an i dirljiv na in opisuje strast i pokreta ki duh ovjeka zanesenoga idealima od srca preporu ujem Terry Nicholson

  • [PDF] ½ Unlimited ✓ Three Religious Rebels: The Forefathers of the Trappists : by M. Raymond ↠
   135 M. Raymond
  • thumbnail Title: [PDF] ½ Unlimited ✓ Three Religious Rebels: The Forefathers of the Trappists : by M. Raymond ↠
   Posted by:M. Raymond
   Published :2019-01-17T23:59:31+00:00

  1 thought on “Three Religious Rebels: The Forefathers of the Trappists

  1. Profound, spiritual, tailor made for me. Biographies of saints, specially novelized ones, can get a little schmaltzy and overly sweet very easily, but I think this one safely avoided that. Raymond brings these 3 extraordinary people from the Middle Ages back to life in a way that will appeal to our modern times, and leave us with many great reflections on this life and the next.

  2. *No hay mayor error que él no ser Santos. *La carne lucha más contra el espíritu si es sobrealimentada.*Coeli enarrant gloriam Dei! (Los cielos hablan de la gloria de Dios).*La santidad es un producto del corazón y de la inteligencia, no del corazón solo. A Dios no se lo toma de la mano, no se le abraza con los brazos, ni se le aprieta contra el pecho. Dios es espíritu, y solo puede ser poseído por el espíritu.*La gente no cree lo que profesa creer.

  3. Disfrute con su lectura. Las aventuras de un nuevo proyecto de vida monástica desde sus cimientos en el siglo XI a través de tres personajes. Entrañable e inspirador.

  4. This book is awesome. Hard to find, but definitely worth the trouble. So inspiring- Be gallant to God! Really. Read it.

  5. There is an amazing story, as the title says, about three monks that wanted to change de monastical life. They wanted to live the rule of saint benedict in it's original form.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *