- Books

Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta

M skie sprawy ycie seks i ca a reszta M sko przechodzi kryzys Bzdura Wsp czesny m czyzna wci jest m ski a jego ego ma si dobrze Autorzy obalaj mit o impasie p ci silnej i udowodniaj e nie trzeba ho dowa patriarchalnym warto ciom i nosi

 • Title: Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta
 • Author: Agata Jankowska Michał Pozdał
 • ISBN: 9788380314580
 • Page: 349
 • Format: Paperback
 • M sko przechodzi kryzys Bzdura Wsp czesny m czyzna wci jest m ski, a jego ego ma si dobrze Autorzy obalaj mit o impasie p ci silnej i udowodniaj , e nie trzeba ho dowa patriarchalnym warto ciom i nosi g stej brody, eby by prawdziwym m czyzn Wra liwo , partnerstwo, a nawet nieporadno i pora ki, to nie upadek, ale rozw j m sko ci Podczas szczerej, przyM sko przechodzi kryzys Bzdura Wsp czesny m czyzna wci jest m ski, a jego ego ma si dobrze Autorzy obalaj mit o impasie p ci silnej i udowodniaj , e nie trzeba ho dowa patriarchalnym warto ciom i nosi g stej brody, eby by prawdziwym m czyzn Wra liwo , partnerstwo, a nawet nieporadno i pora ki, to nie upadek, ale rozw j m sko ci Podczas szczerej, przyjacielskiej rozmowy, dziennikarka i seksuolog wymieniaj si do wiadczeniem zawodowym i prywatnymi obserwacjami, by rozprawi si ze stereotypami dotycz cymi m skiej seksualno ci, psychiki i cielesno ci Analizuj c r ne etapy w rozwoju m czyzny, od dzieci stwa, przez okres dojrzewania, po za o enie rodziny, ojcostwo, kryzys wieku redniego i staro , zastanawiaj si , jaki wp yw na m czyzn wywieraj wychowanie, pornografia, r wie nicy, kultura i ramy spo eczno obyczajowe Autorzy ami tabu, nie stroni c od stawiania odwa nych tez, przytaczania pikantnych przyk ad w oraz toczenia ostrych spor w A to wszystko po to, by odpowiedzie na pytanie kim jest wsp czesny m czyzna i jaka jest jego rola w spo ecze stwie, w zwi zku seksualnym i w rodzinie I co najwa niejsze dochodz do optymistycznych wniosk w

  • ✓ Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta || ✓ PDF Read by ☆ Agata Jankowska Michał Pozdał
   349 Agata Jankowska Michał Pozdał
  • thumbnail Title: ✓ Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta || ✓ PDF Read by ☆ Agata Jankowska Michał Pozdał
   Posted by:Agata Jankowska Michał Pozdał
   Published :2019-01-09T16:47:04+00:00

  1 thought on “Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta

  1. Nieco frustrująca lektura, w szczególności spowodowana nastawieniem reporterki, której pytania i sugestie sprawiają chęć uderzania głową o ścianę. Na przykład połowa jej wypowiedzi w rozdziale o homoseksualizmie własnych dzieci (głównie synów) jest podszyta podejściem do homoseksualizmu jak do problemu, a zarazem ani razu nie przeczytamy rozterek takich jak "Co robić gdy zauważę że mój syn jest hetero?". Tak samo wiele jej wypowiedzi sugeruje (albo i mówi wprost) że mę [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *