- Books

Empedoklio batas

Empedoklio batas Kaip neatpa stamai pasikei ia daiktai keliaudami i gyvenimo tekst ir atvirk iai i teksto gyvenim Eugenijus Ali anka g m inomas poetas ir vert jas be daugelio puikiai vertint poezijos knyg bei

 • Title: Empedoklio batas
 • Author: Eugenijus Ališanka
 • ISBN: 9786094661624
 • Page: 198
 • Format: Hardcover
 • Kaip neatpa stamai pasikei ia daiktai, keliaudami i gyvenimo tekst , ir atvirk iai i teksto gyvenim.Eugenijus Ali anka g 1960 m inomas poetas ir vert jas, be daugelio puikiai vertint poezijos knyg bei vertim , i leid s ir tris es knygas Vaizdijantis mogus 1998 m , Dioniso sugr imas 2001 m , vertint Kult ros ministerijos premija, ir Gatv Kaip neatpa stamai pasikei ia daiktai, keliaudami i gyvenimo tekst , ir atvirk iai i teksto gyvenim.Eugenijus Ali anka g 1960 m inomas poetas ir vert jas, be daugelio puikiai vertint poezijos knyg bei vertim , i leid s ir tris es knygas Vaizdijantis mogus 1998 m , Dioniso sugr imas 2001 m , vertint Kult ros ministerijos premija, ir Gatv tarp dviej ba ny i 2012 m , nominuot 2012 j Met knygos rinkimuose suaugusi j prozos kategorijoje ir traukt k rybi kiausi knyg dvyliktuk.Naujausioje savo es knygoje Empedoklio batas E Ali anka gilinasi iandienio mogaus situacij , subtiliai balansuodamas tarp kult ros ir kasdienyb s Tekstai konstruojami ne linijiniu b du, bet remiantis asociacijomis, valgomis, vaizduote, aud iamas tankus tinklas, kuriame nesunkiai velgiamos pagrindin s gijos, suteikian ios tekstams savoti k siu eti kum ir netgi tam tikr vientisum visai knygai Knygos persona as savoti kas dvide imt pirmo am iaus Odis jas, kuriam r pi ne kelion s tikslas, bet jos i kiai, prasm s, tai, kas lieka kelion s para t se Asmenin s patirtys susipina su kult rin mis, literat rin mis valgomis, su vaizduot s pli psniais, tekstai tampa daugiasluoksniai, neretai ironi ki, artimesni literat rai nei tradici kai suvokiamai eseistikai.

  • ↠ Empedoklio batas || ✓ PDF Download by ¹ Eugenijus Ališanka
   198 Eugenijus Ališanka
  • thumbnail Title: ↠ Empedoklio batas || ✓ PDF Download by ¹ Eugenijus Ališanka
   Posted by:Eugenijus Ališanka
   Published :2019-01-22T08:12:19+00:00

  1 thought on “Empedoklio batas

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *